Kiến thức tưới trong trồng thủy canh Kiến thức tưới trong trồng thủy canh

Phương Pháp Tưới Trong Thủy Canh

Nước và phân bón được cung cấp đồng thời cho cây thông qua các dinh dưỡng thủy canh, lượng nước và phân bón cung cấp khác nhau với các yêu cầu thay đổi của cây trồng. Các yêu cầu cây thay đổi khi chúng phát triển từ cây con cho đến lúc trưởng thành và phù hợp với những thay đổi hàng ngày trong môi trường trồng trọt. Để quản lý việc cung cấp các chất dinh dưỡng và nước cho cây, điều quan trọng là phải có một cách để xác định nhu cầu của cây trồng về phân bón và nước.

Các trạm quan sát việc cung cấp dinh dưỡng được thiết lập suốt mùa vụ. Một hoặc hai trạm trên mỗi 0,4 ha diện tích nhà kính thường đủ, nhưng có một trạm giám sát cho mỗi khu vực tưới nước trong nhà kính là một ý tưởng hay. Mục đích của các trạm giám sát là để đo khối lượng dinh dưỡng cung cấp cho từng cây trồng và để xác định khối lượng của dung dịch dinh dưỡng rò rỉ (hoặc tưới quá đà), dinh dưỡng tưới cho cây trồng và thoát ra khỏi vùng rễ trong suốt cả ngày. Các mức E.C. và pH của dung dịch dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng hàng ngày, cũng như là E.C. và pH của nước thải được ghi nhận lại.

Việc theo dõi hàng ngày tỷ lệ phần trăm của khối lượng dung dịch dinh dưỡng chảy qua môi trường vùng rễ, các túi mùn cưa hoặc tấm Rockwool, vv được sử dụng để điều chỉnh khối lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng. Mức E.C. của nước thải được sử dụng để thực hiện điều chỉnh E.C đầu vào. Giám sát pH của dinh dưỡng đầu vào và nước rỉ giúp đảm bảo đúng độ pH cho cây trồng. Nó cũng cung cấp một dấu hiệu của những gì đang xảy ra ở vùng rễ. pH dinh dưỡng tối ưu là khoảng 5.8, và pH tối ưu này cũng áp dụng cho các môi trường rễ là tốt. Nói chung, các hoạt động của rễ có xu hướng tăng độ pH trong môi trường rễ, và cung cấp dinh dưỡng ở độ pH thấp có thể giúp chống lại sự gia tăng này trong pH.

Không nên cung cấp dinh dưỡng với độ pH thấp hơn 5,5 khi cố gắng làm giảm độ pH trong vùng gốc. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng ở độ pH 5.5, sử dụng nitrat amoni ở 2-5 ppm amoni nitơ sẽ giúp làm giảm độ pH của vùng rễ, do hiệu ứng axit hóa của phân bón này.

Một hình vẽ của một trạm giám sát dinh dưỡng điển hình được trình bày bên dưới. Ngoài việc giám sát dinh dưỡng và nước rò rỉ, ghi chép tỷ lệ nước thải, đo mức EC và pH của nguồn cấp và nước rò rỉ có thể được sử dụng như một công cụ để biểu đồ hiệu suất của mùa vụ với các giá trị được ghi theo thời gian và trong mối quan hệ với các thông số khác, bao gồm cả số lượng và cường độ của ánh sáng sẵn có.

Lượng dung dịch dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng trên một cơ sở hàng ngày có thể được xác định bằng tỷ lệ phần trăm nước rỉ ra hoặc nước thải thu hồi từ cây trồng trong suốt cả ngày. Rò rỉ, hoặc cho phép một tỷ lệ phần trăm nhất định của dung dịch dinh dưỡng tưới dư cho cây, cho phép rữa vùng rễ để tránh sự tích tụ của muối.

Nói chung, khi cây còn nhỏ, một nước rỉ tỷ lệ từ 10 đến 15 phần trăm là một mục tiêu tốt. Khi cây phát triển, lượng nước cần thiết để đạt được mục tiêu tưới dư này tăng lên. Khi cây lớn và mức độ ánh sáng tăng lên và cây trưởng thành, bắt đầu đơm hoa kết trái, các mục tiêu tưới dư tăng đến 20-30 phần trăm. Nói chung, mục tiêu tưới dư cao hơn áp dụng khi giai đoạn chiếu sáng cao trong năm, thường là vào tháng Sáu. Khi tỷ lệ phần trăm nước tưới dư giảm, EC nước rò rỉ tăng lên, là vì, số lượng muối trong tăng vùng rễ. Các quy tắc chung để quản lý nồng độ muối trong vùng rễ là EC vùng rễ không được lớn hơn 1,0 mmho trên dinh dưỡng đầu vào.

Thiết kế dinh dưỡng đầu vào được dựa vào việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng, và các chương trình thức ăn thường có một E.C. 2,5 mmho (điều này phần lớn phụ thuộc vào E.C. của nước tưới). EC tối ưu cho dinh dưỡng đầu vào khoảng 2,5-3,0 mmho, nồng độ muối trong các vùng rễ nên được duy trì ở mức khoảng 3,5-4,0 mmho.

Trong chu kỳ ban đầu của mùa vụ, nồng độ muối trong vùng rễ có thể được duy trì ở các mục tiêu thích hợp khá dễ dàng bằng cách tăng khối lượng của dung dịch dinh dưỡng cung cấp cho các nhà máy để đảm bảo 10-15 phần trăm nước dư. Khi cây lớn, nước tưới tăng lên do đó tưới dư 30 phần trăm, và E.C. của nước dư tiếp tục leo lên trên mục tiêu 3,5-4,0 mmhos, E.C của dinh dưỡng đầu vào có thể được giảm xuống.

Việc giảm EC trong dung dịch dinh dưỡng đầu vào được thực hiện trong các giai đoạn, giảm dần theo thứ tự là 0,2 mmho mỗi 2-3 ngày. Không được tưới nước lã trực tiếp cho cây trồng để giảm E.C. Vì EC giảm nhanh chóng ở vùng rễ và tăng độ pH có thể làm tổn hại đến sức khỏe của rễ và làm giảm hiệu suất của cây trồng.

Trong suốt giai đoạn cây đang phát triển nhanh, E.C ở vùng rễ có thể ở dưới mức của dinh dưỡng đầu vào. Ví dụ, dinh dưỡng đầu vào có thể được ở 2,5 mmho trong khi E.C nước rỉ có thể có 2,0 mmho. Kết quả này là một chỉ báo rằng cây trồng đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng, và EC dinh dưỡng đầu vào nên được tăng lên trong từng bước theo thứ tự 0,2 mmho/ngày cho đến khi E.C ở vùng rễ bắt đầu tiếp cận giới hạn mục tiêu ở mức 4,0 mmho.

Bằng cách thay đổi khối lượng và E.C. của dung dịch dinh dưỡng cung cấp cho các cây trồng, theo lượng nước rò rỉ và E.C. mục tiêu, có thể để tối ưu hóa việc cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho cây trồng mà không phải tưới dư nước và phân bón. Tưới nước quá nhiều hoặc quá ít có thể làm tổn hại đến sức khỏe và hiệu suất của cây trồng.

Cung cấp nước cho cây trồng diễn ra suốt cả ngày. Tưới nước có thể được thiết lập bằng cách sử dụng một đồng hồ hẹn giờ, hoặc trong các hệ thống phức tạp hơn, tưới nước có thể được kích hoạt bởi lượng ánh sáng đến được nhận bởi nhà kính. Nói chung, khả năng kiểm soát việc cung cấp nước hơn, khả năng để tối đa hóa hiệu suất cây trồng hơn.

Tưới nước cho cây trồng buổi sáng bắt đầu mỗi nửa giờ từ sau một tiếng 30 phút sau khi mặt trời mọc đến khoảng một giờ trước khi mặt trời lặn. Lượng nước cần thiết để đáp ứng các mục tiêu tưới dư được phân chia giữa các lần tưới, dựa trên thời hạn tưới mỗi lần.

Ví dụ, nếu một lần tưới trong 40 giây cung cấp 100 ml nước, vì vậy 10 lần tưới sẽ cung cấp 1 lít nước. Khi tưới nhiều hơn một lít nước trong một ngày, thời gian của mỗi lần tưới có thể được tăng lên, hoặc số lần tưới nước có thể tăng hoặc cả hai.

Nói chung, là cây trưởng thành, tốt nhất nên tăng số lần tưới hơn so với việc tăng thời gian tưới mỗi lần. Nếu hệ thống tưới nước cho phép các biến thể của các tần số và thời gian của các sự kiện tưới nước trong suốt cả ngày, sau đó có thể làm tăng tần suất và/ hoặc thời gian của sự kiện tưới nước trong khoảng thời gian ánh sáng cao trong ngày, mà không nhất thiết phải tăng thời gian tưới của buổi sáng sớm hoặc buổi chiều muộn.

Số lần tưới nước có thể được sử dụng để giúp trực tiếp cân bằng tình trạng thực vật/sinh sản của cây trồng. Đối với bất kỳ lượng nước đã được cung cấp cho cây, càng tưới nước thường xuyên trong suốt cả ngày, cây càng phát triển thực vật. Thời gian tưới nước càng lâu hơn, tín hiệu sinh sản gửi đến cây nhiều hơn. Tưới nước thường xuyên trong những tháng mùa hè có thể giúp cây cân bằng quá trình quá sinh sản do ánh sáng mặt trời cường độ cao, nhiệt độ cao và độ ẩm tương đối thấp.

Liên quan đến các khái niệm phần trăm tưới dư, tốt hơn hết là tưới dư trong khoảng thời gian ánh sáng cao nhất trong ngày. Tưới dư lần đầu trong ngày nên bắt đầu xảy ra vào lúc 10:00 giờ sáng, và phần lớn các mục tiêu tưới dư hàng ngày có thể đạt được vào lúc 2:00-03:00. Có thể thay đổi thời gian của các lần tưới nước trong cả ngày, cung cấp nhiều thức ăn dinh dưỡng hơn cho cây trồng lúc 10:00 giờ và từ 2:00 đến 3:00 giờ chiều.

Việc sử dụng các mục tiêu tưới dư là một cách để đảm bảo cây trồng đang nhận được đủ nước trong suốt cả ngày. Một chỉ báo mạnh mẽ của tình trạng đủ nước hay không thông qua cây trồng đã nhận được trong những ngày trước đó là liệu các điểm sinh trưởng hay các đỉnh của cây có màu xanh nhạt vào buổi sáng sớm. Trong suốt những ngày khi cây bị áp lực thoát hơi nước, màu sắc của cây sẽ chuyển từ màu xanh non đến màu xanh đậm hơn. Nếu cây trồng đã nhận được đủ nước trong suốt cả ngày trước đó, các màu xanh lá cây sẽ phục hồi trở lại qua đêm khi cây hồi phục và cải thiện tình trạng nước của nó.

Nếu các cây vẫn còn duy trì màu xanh sẫm vào buổi sáng sớm, lượng nước cung cấp ngày hôm trước thì không đủ. Thông thường, kết quả này có nghĩa rằng các mục tiêu tưới dư cho ngày trước đó đã không được đáp ứng, và số lượng dung dịch dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng phải được tăng lên.

Trong những tháng mùa hè, dưới thời kỳ liên tục của ánh sáng cường độ cao, cây trồng có thể không hồi phục tình trạng nước của chúng qua đêm ngay cả khi mục tiêu tưới dư hàng ngày đã được đáp ứng. Các cây trồng bắt đầu một ngày với màu xanh lá đậm, một dấu hiệu cho thấy chúng đã phải chịu áp lực về nước, mặc dù ngày vừa mới bắt đầu. Trong những trường hợp các mục tiêu tưới dư trong ngày có thể được tăng lên, nhưng có nguy cơ liên quan đến việc tưới quá nhiều nước và giảm sức khỏe và hiệu suất vùng rễ.

Trong những trường hợp này, bạn nên xem xét việc tưới một hoặc hai lai lần trong đêm, một khoảng 10:00 đêm hay lúc 2:00 sáng hoặc cả hai. Thông thường, thời gian tưới nước ban đêm giống như thời gian tưới nước tối thiểu áp dụng trong ngày. Tưới nước đêm cũng có thể giúp tăng tốc độ phát triển cây ăn quả, nhưng có một nguy cơ nứt trái liên quan đến việc sử dụng quá nhiều nước vào ban đêm. Việc tưới nước đêm không nên tiếp tục vô hạn định, và quyết định sử dụng các sự kiện tưới nước đêm và tiếp tục tưới nước đêm phải được dựa trên nhu cầu đánh giá của mùa vụ.

Quản lý của giải pháp dinh dưỡng và mang nó đến với các cây trồng phải tương đối linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu thay đổi của cây trồng. Với kinh nghiệm, người trồng nên tự tin hơn và kỹ năng trong việc đáp ứng và dự đoán nhu cầu cây trồng thay đổi trong suốt chu kỳ cây trồng và qua các thời kỳ của dao động mức độ ánh sáng. Các thông tin tổng quát được trình bày trong phần này phục vụ như là một điểm khởi đầu. Bằng cách làm theo các nguyên tắc của quản lý nước tưới dư, theo dõi và chỉnh sửa độ dẫn điện EC và độ pH, một chiến lược thành công cho cấp nước và chất dinh dưỡng có thể được thiết lập.

Không có một cách nào đúng để áp dụng nước và chất dinh dưỡng cho cây trồng. Việc sử dụng cách tưới dư, mặc dù đảm bảo rằng lượng muối không tích lũy lượng cao ở vùng rễ, dẫn đến một số “chất thải” của dinh dưỡng gây lãng phí.

Chiến lược có thể được sử dụng để giảm thiểu chất thải kết hợp với rửa trôi. Sử dụng lại và tuần hoàn dinh dưỡng nước thải, với khử trùng một phần liên quan hoặc lọc sinh học của dung dịch dinh dưỡng, là một trong những cách tiếp cận. Các bước khử trùng hoặc lọc sinh học được yêu cầu để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh liên quan đến giải pháp tái chế chất dinh dưỡng. Ước tính có thể tiết kiệm chi phí phân bón từ 30 đến 40 phần trăm khi dinh dưỡng tuần hoàn được sử dụng. Ngoài việc tiết kiệm, tái chế các giải pháp dinh dưỡng là một phương án bảo vệ môi trường.

Có một giới hạn để các giải pháp dinh dưỡng có thể được tái tuần hoàn trong bao lâu, bởi vì việc tái sử dụng kéo dài của cùng một giải pháp dinh dưỡng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng và năng suất. Kết quả này chủ yếu liên quan đến sự tích tụ của các ion sunfat trong dung dịch. Ngoài sunfat, clorua và bicacbonat cũng có xu hướng tích lũy và có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng cây trồng. Sự tích lũy dần các sunfat trong dung dịch tuần hoàn đòi hỏi phải thường xuyên “làm mới” của giải pháp dinh dưỡng, trong đó giải pháp sẽ phải được đổ đi khỏi nhà kính như chất thải.

Công ty Cổ phần Công nghệ tưới Bình Minh.

 

Trụ sở Công ty: Số 07, Ngõ 28 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 VP bán hàng Hà Nội: Số 2, Ngõ 238 Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
( Bên cạnh trường CĐ Du lịch Hà Nội, Đối diện Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam)
Điện thoại: (+84) 0243. 212 3662  I  Fax: (+84) 0243. 212 3661 I Hotline: 0971 682 666 Email: congnghetuoibinhminh@gmail.com
Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 68/9 Tân Phú 2 - Phường Tân Bình - Thị xã Dĩ An - Bình Dương
Điện thoại: (+84) 0650. 373 8519  I  Hotline: 0938 261 888  I  Email: congnghetuoibinhminh@gmail.com
Địa chỉ Kho hàng:  Số 168 đường Thanh Lâm - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội
( Khu Công nghiệp Vừa và Nhỏ Nam Từ Liêm ) Xe Container 24/24
Website:  www.mangphunhakinh.vn   |  www.hethongtuoi.vn  I www.hethongtuoinhogiot.net |  

www.Mangnhakinhisrael.com | www.nhakinhnongnghiep.net/www.mangnhakinhnongnghiep.vn/| www.politiv.vn/     

 

Nhà nhập khẩu & phối độc quyền màng nhà kính Israel, bán màng kính, màng nhà kính,màng kính ginegar, màng kính israel,mang kinh,ban mang kinh, mang nha kinh,bán màng kính tại hà nội,màng nhà kính giá rẻ,màng nhà kính pe, màng kính trồng rau sạch,màng kính trồng hoa,màng kính công nghệ cao,màng kính tốt nhất,màng kính tại miền bắc, ginegar việt nam, ginegar tại việt nam,ginegar distributors in vietnam,mua bán màng nhà kính, mua ban mang nha kinh, cung cấp màng nhà kính, cung cap mang nha kinh, bán màng nha kinh, ban mang nha kinh, nha kinh, mang nha long, mang lop nha kinh,mang lop nha long, mang phu nha kinh, mang phu nha long, mang phu nong nghiep, Nilon nhà kính, màng nhà kính, màng phủ nông nghiệp, nhà kiếng, nhà lồng,màng phủ nhà kính, màng lợp nhà kính, màng lợp nhà lồng, nilon lợp nhà kính, nilon lợp nhà lồng, màng nilon lợp nhà kính, bạt nhà kính, bat nha kinh, bạt nhà lồng,bat nha long, bạt lót hồ, bat lot ho, bạt trải hồ, bat trai ho, hồ nuôi tôm, ho nuoi tom, đầm nuôi tôm, dam nuoi tom, màng nilon lợp nhà vòm, mang nilon lop nha vom, nhà vòm, nha vom,GreenHouse Film, GreenHouse Plastic, cung cấp màng nhà kính, cung cap mang nha kinh, bán màng nha kinh, ban mang nha kinh, nha kinh, mang nha long,mang lop nha kinh, mang lop nha long, mang phu nha kinh, mang phu nha long, mang phu nong nghiep,Nilon nhà kính, màng nhà kính, màng phủ nông nghiệp, nhà kiếng, nhà lồng, màng phủ nhà kính,màng lợp nhà kính, màng lợp nhà lồng, nilon lợp nhà kính, nilon lợp nhà lồng, màng nilon lợp nhà kính,màng nilon lợp nhà vòm, mang nilon lop nha vom, nhà vòm, nha vom,…

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên: